Ukończyłam studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł lekarza weterynarii w 2006 r. W 2010 roku rozpoczęłam swoją praktykę weterynaryjną otwierając lecznicę Animals. W 2014 roku podjęłam studia podyplomowe z zakresu Chirurgii Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 2016 roku uzyskałam tytułu specjalisty chirurgii weterynaryjnej, natomiast w 2018 roku kończąc 3 letnie studia podyplomowe uzyskałam tytuł specjalisty radiologii weterynaryjnej.


Od początku istnienia Gabinet, a obecnie Przychodnia Weterynaryjna Animals chce zapewnić jak najwyższy poziom swoich usług poszerzając swoje zaplecze sprzętowe o nowe urządzenia diagnostyczne oraz zwiększając swój zakres usług, dzięki udziałom w specjalizacjach, konferencjach i szkoleniach.
Aktualnie Animals to nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w pełni wyposażona sala operacyjna z narkozą wziewną i monitorem pacjenta, duży gabinet przyjęć, pracownia rentgenowska zatwierdzona przez Państwową Agencję Atomistyki, poczekalnia dla Pacjentów.