Morfologia krwi jest to podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi u zwierząt. Normy badań laboratoryjnych zależą od wielu czynników, z tego powodu powinny być zawsze analizowane przez lekarza w oparciu o wykonane badanie lekarskie i dokładnie zebrany wywiad. Na wydruku badania pojawia się szereg liter i cyfr, które oznaczają między innymi poszczególne rodzaje krwinek oraz ich ilość w badanej próbce krwi. Do standardowego badania składu krwi należą: RBC, WBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC. W wydruku podana jest również wartość Hb, czyli hemoglobiny. Poniżej wyjaśnienie oznaczeń stosowanych w wydrukach laboratoryjnych.

-RBC (red blood cells) – skrót ten oznacza krwinki czerwone (inne stosowane określenia to czerwone ciałka krwi, erytrocyty) – komórki te odpowiedzialne są za transport tlenu. Ich zbyt mała ilość świadczy o anemii, czyli niedokrwistości, zbyt duża nazywana jest poliglobulią;

-WBC (white blood cells) - skrót ten oznacza krwinki białe (inne stosowane określenia to białe ciałka krwi, leukocyty) – te komórki krwi są odpowiedzialne za zwalczanie infekcji; spadek białych ciałek krwi nazywany jest leukopenią i może świadczyć o obniżonej odporności organizmu; natomiast zwiększona liczna białych ciałek krwi nazywana jest leukocytozą i świadczyć może między innymi o toczących się infekcjach w organizmie, może wynikać również z poważnych schorzeń hematologicznych;

-PLT (platelets) - skrót ten oznacza płytki krwi (inne stosowane określenie to trombocyty) krwinki te odpowiedzialne są za prawidłowe krzepnięcie krwi;

-MCV (mean corpuscular volume) – średnia objętość erytrocytu;

-HCT – hematokryt, jest to stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza;

-MCH (mean corpuscular hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince;

-MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince;

W naszej Przychodni dysponujemy aparatem do badań morfologicznych krwi MINDRAY BC2800 vet

charakteryzującym się:

-różnicowaniem WBC kotów, psów, krów i małp na 3 grupy; 18 parametrów + 3 histogramy
-możliwością badania krwi włośniczkowej z nakłucia, co ma znaczenie w przypadku bardzo małych zwierząt
-konstrukcją w pełni weterynaryjna