USG jest nieinwazyjną metodą diagnozowania wykorzystującą zjawisko rozchodzenia się i rozpraszania fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków. Pozwala na uwidocznienie struktury wewnętrznej narządów miąższowych, a ponadto pozwala odróżnić płyn od tkanek.

Badaniem USG u róznych gatunków zwierząt wykrywamy:

- ciążę od 21 dnia (nie ma możliwości określenia dokładnej liczby płodów!!!)

- patologiczne zmiany w macicy (tzw. ropomacicze) i jajnikach- zmiany rozrostowe gruczołu krokowego

- nieprawidłowości w miąższu wątroby, pęcherzyku żółciowym i przewodach żółciowych

- nieprawidłowości w budowie m. in. śledziony

- patologiczne zmiany w nerkach 

- zmiany w budowie ściany pęcherza moczowego oraz obecność kryształów i kamieni wewnątrz pęcherza

- echokardiografia dwuwymiarowa serca

W naszej lecznicy posługujemy się aparatem USG SAMSUNG HS30.