- pełen zakres chirurgii tkanek miękkich

- chirurgiczne leczenie złamań, zwichnięć

- chirurgia onkologiczna

- sterylizacje, kastracje

- narkoza wziewna z zastosowaniem isofluranu, który jest uznany jest za najbezpieczniejszy środek do narkozy inhalacyjnej, dzięki czemu może być stosowany u pacjentów z chorobami układu krążenia, niewydolnością nerek czy wątroby, pacjentów geriatrycznych i pediatrycznych oraz ciężarnych samic.

- narkoza infuzyjna z zastosowaniem najnowszych anestetystów bezpiecznych dla pacjentów geriatrycznych, kardiologicznych lub cierpiących na przewlekłe choroby (cukrzyca, niewydolność nerek, wątroby)

- podczas zabiegów i podczas wybudzania pełny monitoring czynności życiowych pacjenta