- kompleksowe leczenie schorzeń skóry ostrych i przewlekłych

- profilaktyka dermatologiczna

- terapia alergii i atopii

- diety eliminacyjne

- pełna diagnostyka alergologiczna (alergiczne testy śródskórne [alergeny wziewne] oraz testy w kierunku rozpoznania alergenów pokarmowych)

- badanie bakteriologiczne, mykologiczne (lampa Wooda), histopatologiczne, cytologiczne, biopsje