Nasza Lecznica oferuje pełen zakres badań laboratoryjnych zwierząt, w większości oferowanych na miejscu w przychodni. W kilka lub kilkanaście minut otrzymujemy wyniki co znakomicie przyspiesza postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie celowanego leczenia. Badania specjalistyczne zlecamy do laboratoriów referencyjnych: IDEXX, Vetlab, a także do uniwersyteckich wydziałów weterynarii.

-biochemia krwi - badania biochemiczne wykonujemy na analizatorze IDEXX Catalyst One na miejscu w Przychodni w kilka minut

-badanie morfologiczne krwi - morfologię wykonujemy na nowoczesnym analizatorze weterynaryjnym MINDRAY BC2800 vet na miejscu w Przychodni w minutę
-badania moczu (badanie ogólne oraz osad moczu) a także oznaczanie poziomu białka oraz kreatyniny na miejscu w Przychodni
-szybkie testy diagnostyczne - m. in. na obecność wirusa białaczki kociej, zakaźnego zapalenia otrzewnej kotów, koronawirusa i parwowirusa, nosówki. Posiadamy testy w kierunku chorób odkleszczowych, m. in. boreliozy oraz erlichiozy na miejscu w Przychodni
-badania zeskrobin naskórka - w kierunku grzybów oraz pasożytów skórnych
-badania mikrobiologiczne (pobieramy wymazy, posiewy z krwi i moczu, antybiogramy) – badanie zlecamy placówkom współpracującym
-testy alergiczne śródskórne
-badania krwi w kierunku alergii środowiskowych i pokarmowych - w laboratoriach współpracujących
-badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie - w placówkach współpracujących
-badania hormonalne - w placówkach współpracujących
-badania patomorfologiczne i histopatologiczne - w placówkach współpracujących
-badania parazytologiczne kału - na miejscu w lecznicy.