Program opieki nad starszym zwierzęciem. W ramach programu przeprowadzany jest coroczny bilans zdrowia zwierzęcia obejmujący:

- kompleksowe badanie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia, ruchu, stanu prostaty lub listwy mlecznej

- pełna diagnostyka laboratoryjna geriatryczna

- kontrola wagi – ustalanie indywidualnego programu żywieniowego